Consultancy bij A. van Walen Consultancy B.V.

 • Organisatie- en informatieanalyses;
  Deze analyses vormen de basis voor onze adviezen over de mogelijkheden om automatisering binnen uw bedrijf toe te passen. Bij het maken van strategische keuzes ondersteunen wij u. En en ander resulteert onder andere in de definitie van projecten waarmee de informatiesystemen kunnen worden gerealiseerd.

 • Definitiestudies;
  Voordat de ontwikkeling van een systeem kan beginnen bekijken wij kritisch in hoeverre automatisering zinvol en haalbaar is en in het bijzonder welke onderdelen van het systeem voor automatisering in aanmerking komen. Ook geven wij aan hoe de systeemontwikkeling het beste kan plaatsvinden.

 • Invoering van informatiesystemen;
  Wij begeleiden en ondersteunen u bij de planning en uitvoering van het veranderingsproces dat met de invoering van automatisering gepaard gaat.

 • Informatiebeveiliging;
  Dit een apart specialisme van ons bureau. Wij voeren onderzoeken uit naar de risico's die uw organisatie loopt ten aanzien van de veiligheid van uw informatie en adviseren u over te nemen maatregelen op dit gebied. Ook ondersteunen wij u bij het invoeren, onderhouden en evalueren van deze maatregelen