Afdrukken in Visual Basic 5/6

Download het bestand VwcPrint_1_7_Demo.DLL en plaats deze in de windows system directory Windows\System voor Windows9x en Winnt\System32 voor Windows NT/ 2000 / XP

Registreer de .dll door middel van: REGSVR32 VwcPrint_1_7_Demo.DLL

Open een nieuw VB project

Plaats een standaard knop met de naam: 'command1' op het scherm en copieer onderstaande tekst:

Private Sub Command1_Click()

Dim PrintObject As clsPrint

Set PrintObject = New clsPrint

PrintObject.SetMode "PS"
PrintObject.SetOrientation vbPRORLandscape

Regel = 0

Do Until Regel > 20

Regel = Regel + 1
PrintObject.AddTekst Regel, (Regel - 1) * 5 + 1, "Hallo daar !!"
Next

PrintObject.NieuwBlad Regel

Set PrintObject = Nothing

End Sub

Voer de opdracht uit en zie een blad verschijnen met een aantal printregels