Webwinkel

Met behulp hiervan kunnen klanten via internet bestellingen bij u plaatsen. De webwinkel wordt gekoppeld aan uw website. Dit is een aanzet tot elektronisch handeldrijven ook wel bekend als E-commerce.
Omdat deze faciliteit net als uw website bedrijfsspecifiek is, ontwikkelen wij deze in nauw overleg met u.